واکنش حمید انصاری به اظهارات فائزه هاشمی در مورد مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی


واکنش حمید انصاری به اظهارات فائزه هاشمی در مورد مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی - تیتردان


واکنش حمید انصاری اظهارات فائزه هاشمی