سخنگوی وزارت خارجه روسیه: اوباما جهان را در ۹ روز نابود می‌کند


سخنگوی وزارت خارجه روسیه: اوباما جهان را در ۹ روز نابود می‌کند - تیتردان


سخنگوی وزارت خارجه روسیه اوباما جهان