اوباما از برجام حمایت کرد - شهرکسازی‌ها در کرانه باختری، صلح خاورمیانه را غیرممکن ساخته است


اوباما از برجام حمایت کرد - شهرکسازی‌ها در کرانه باختری، صلح خاورمیانه را غیرممکن ساخته است - تیتردان


اوباما برجام حمایت شهرکسازی کرانه باختری