افتتاح و بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه صنایع‌دستی استان زنجان


افتتاح و بازدید رئیس مجلس از نمایشگاه صنایع‌دستی استان زنجان - تیتردان


افتتاح بازدید رئیس مجلس نمایشگاه صنایع