(ویدئو) انتقاد روحانی از شادی مردم بعد از فینالیست شدن پرسپولیس


(ویدئو) انتقاد روحانی از شادی مردم بعد از فینالیست شدن پرسپولیس - تیتردان


ویدئو انتقاد روحانی شادی مردم فینالیست