از امروز همه محدودیت‌های انتقال اقلام تسلیحاتی به و از ایران به صورت خودکار خاتمه یافت


از امروز همه محدودیت‌های انتقال اقلام تسلیحاتی به و از ایران به صورت خودکار خاتمه یافت - تیتردان


امروز محدودیت انتقال اقلام تسلیحاتی ایران