یک شیر و یک دربی؛ خون بپا می‌شود!- زلاتان و پیام خشن اینستاگرامی اش (عکس)


یک شیر و یک دربی؛ خون بپا می‌شود!- زلاتان و پیام خشن اینستاگرامی اش (عکس) - تیتردان


دربی زلاتان پیام اینستاگرامی