امدادرسانی هلال احمر البرز به ۲۲ خانواده در راه مانده طالقان


امدادرسانی هلال احمر البرز به ۲۲ خانواده در راه مانده طالقان - تیتردان


امدادرسانی هلال احمر البرز خانواده مانده