یک استثنا در ممنوعیت رفت و آمد به ۵ شهر (+جزئیات)


یک استثنا در ممنوعیت رفت و آمد به ۵ شهر (+جزئیات) - تیتردان


استثنا ممنوعیت جزئیات