قیمت سبد نفتی اوپک؛ ۴۰ دلار و ۵۷ سنت


قیمت سبد نفتی اوپک؛ ۴۰ دلار و ۵۷ سنت - تیتردان


قیمت نفتی اوپک دلار