-بشار اسد- از یک روستای آسیب دیده در حومه لاذقیه بازدید کرد


-بشار اسد- از یک روستای آسیب دیده در حومه لاذقیه بازدید کرد - تیتردان


بشار روستای آسیب دیده حومه لاذقیه